179

ΚατηγορίαΠληροφορίες περί μέτρων των αρχών για την αποφυγή λιμών
ΤίτλοςΑποστολή σίτου εκ Τσανταρλή Μικράς Ασίας στο Χάνδακα
Περιγραφή - Περίληψη

Απευθύνεται προς τον Διοικητή του Χάνδακα και τον Ντεφερτντάρη της νήσου Κρήτης: Επειδή παρίσταται ανάγκη ύπαρξης και άλλων σιτηρών, εκτός των ήδη ευρισκομένων στο φρούριο του Χάνδακα για τον σκοπό αυτό φορτώθηκαν από το λιμάνι Τσανταρλή από τις δημόσιες αποθήκες δέκα χιλιάδες κοιλά σίτου για να σταλεί η ποσότητα αυτή στο Χάνδακα. Για την μεταφορά διορίστηκε έκτακτος απεσταλμένος. Με την άφιξη του φορτίου στα λιμάνια σας μετά την εξαγωγή του σίτου από το πλοίο να προβείτε στην κατά την κατά κοιλά καταμέτρηση του και στην όσο το δυνατόν καλύτερη αποθήκευσή και προφύλαξή του, στέλνοντας στο Γενικό Λογιστήριο το ιεροδικαστικό έγγραφο που συντάχτηκε για το σκοπό αυτό για την παραλαβή και την αποθήκευση. Αυτός είναι ο σκοπός της έκδοσης του παρόντος φιρμανιού. Μαζί με τον κομιστή του παρόντος Χαλήλ Τσαούς στην παραλαβή και την κατά κοιλά κααταμέτρηση και αποθήκευσή του φροντίοντας να μην επέλθει η παραμικρά απώλεια.

Αριθ. μεταφρ.1870
Χρονολογία Εγίρας13 Ρεμπή ΙΙ 1127
Χρονολογία χριστιανική18 Απριλίου 1715
Μάρτυρες της υπόθεσης
Τοποθεσία (πόλη, συνοικία κ.ά.)Χάνδακας
Βιβλιογραφική πηγήΣταυρινίδης Νικόλαος Σ. Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης, τ. Γ΄: Έγγραφα της περιόδου ετών 1694-1715 (Εγίρας 1105-1127) Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Αρx. Σελ.(δεν έχει οριστεί)
Σελίδες423
Αρχείο προέλευσηςΤ.Α.Η.
Στοιχεία τεκμηρίουκωδ. 14, σελ. 113